GRAB YOUR FUTURE

Grab your future је пројекат који реализује Градска општина Звездара у сарадњи са звездарским средњим школама. Пројекат се финансира и кроз грант Канцеларије за борбу против криминала и дроге Уједињених нација, Иницијативе за младе (http://www.unodc.org/unodc/en/prevention/youth-initiative/dapc-2012.html).
Главни циљ пројекта је активније укључивање младих у активности које се организују са циљем креативног провођења слободног времена, стицање знања и развијања вештина из различитих области важних за активно учешће у друштву и развијање свести о важности њиховог укључивања као превентивне мере злоупотребе психоактивних супстанци и различитих облика преступничког понашања.
У оквиру пројекта 20 полазника ће се обучити како да реализују радионице омладинског активизма и подстакну младе да кроз различите активности креирају своју заједницу у складу са својим потребама, а 30 ученика Седме београдске гимназије ће се обучити како да користе основне алате који омогућавају и подстичу укључивање и учешће.
Будући тренери омладинског активизма имаће задатак да присуствују родитељским састанцима, наставничким већима, школским одборима и да упознају родитеље, наставнике и доносиоце одлука са понудом бесплатних програма за младе који се реализују у заједници. Такође ће имати задатак да их мотивишу да информисањем, упућивањем и стручном подршком помогну активније укљчивање младих у ове активности. Организацијом инфо-корнера у школама које похађају, млади ће информисати своје вршњаке о бесплатним програмима у које могу да се укључе. Промовисаће здраве стилове живота и организовати округле столове на тему превентивни програми у борби против злоупотребе психоактивних супстанци, организовати сусрете са стручњацима из ове области. Мини пројектима које буду организовали заједнички или на нивоу својих школа унапредиће школски и живот у заједници.
Активности у оквиру пројекта можете пратити на (http://www.facebook.com/GrabYourFuture)