Monthly Archives: January 2014

Пријатељи деце Звездаре

 

МЕСЕЦ

ПРОГРАМИ  И  АКТИВНОСТИ

ЈУЛИ /АВГУСТ

1. Анализа остварених програма и активности у школској 2012/13. години – израда годишњег извештаја
2. Програмирање рада у школској 2013/14. години
3. Припреме за почетак нове школске године (штампање диплома, признања, захвалница)
4. Бесплатни програми током летњег распуста (за основце и средњошколце)
*Програм ПОЉЕ ПО ПОЉЕ – КРЕАТИВНО ЛЕТО У ДВОРИШТУ – креативне радионице за старије основце и средњошколце, сваке суботе од 6. јула до 31. августа 2013.г. у МЗ „Миријево“
*Програм ЛЕТЊИ РАСПУСТ – МОЈ ИЗБОР!: сликарство, иконопис, стрип, графика – креативне радионице  (Пријатељи деце Београда, од 5. до 16. августа 2013.г. у ОШ „Дринка Павловић“

СЕПТЕМБАР

1. Операционализација програма у вртићу, школи и општини – основе, циљеви, задаци, реализатори програма
2. ДЕЧЈА НЕДЕЉА – Припреме за реализацију програма обележавања ²Дечје недеље² у вртићу, школи, општини
3. Инструктивни састанци са васпитачима, учитељима, наставницима и другим сарадницима
4. Креативне радионице за наставнике – припрема Дечје недеље

ОКТОБАР

 

1. ДЕЧЈА НЕДЕЉА 2013 (од 7. до 13. октобра)
Мото: «СЛУШАЈТЕ МАМА И ТАТА, ЖЕЛИМ СЕСТРУ ИЛ БРАТА»
* Отварање Дечје недеље, сусрет деце и младих са председником општине
Међугенерацијски мостови – програм за децу и старије
* Програми у школама, дечјим установама, општини – ДОБРОДОШЛИЦA за ђаке прваке
* “ДЕЦА ДЕЦИ” – хуманитарне акције и акције дечје солидарности
* Округли сто за младе
* Промоција пројекта „Grab your future”
* Манифестације дечјег стваралаштва – Дечји вашари, изложбе, концерти, приредбе, играонице…
2. Двадесети конкурс “МАЛИ ПЈЕР” за најбољу дечју карикатуру (за основце и средњошколце) расписивање и спровођење конкурса – у сарадњи са библиотеком “Вук Караџић”

НОВЕМБАР

1.  ДЕЧЈИ ДАН БИБЛИОТЕКЕ – у сарадњи са Библиотеком „Вук Караџић“
2.  Организовање школских такмичења:
НАЈРАСПЕВАНИЈЕ ОДЕЉЕЊЕ
* ЗЛАТНА СИРЕНА  (соло певачи)
* МАЛИ ВОКАЛНИ САСТАВИ (дует, терцет, квартет)
3. “ОДШКРИНИ ВРАТА ПРОШЛОСТИ ДА САЧУВАШ БУДУЋНОСТ”-изложба и додела награда
Литерарни и ликовни конкурс, у сарадњи са библиотеком “Вук Караџић”
4. Светски дан детета на Звездари – обележавање Светског дана детета у сарадњи са образовно-васпитним установама, Канцеларијом за младе и ГО Звездара

ДЕЦЕМБАР

1. Општинскатакмичења:
Дечје музичке свечаности  ДЕМУС 2013/2014 у МШ „Владимир Ђорђевић“
* НАЈРАСПЕВАНИЈЕ ОДЕЉЕЊЕ
2. Новогодишњи програми у вртићима, школама, општини  и  граду  –
“ДЕЧЈИ НОВОГОДИШЊИ БАЗАР”

ЈАНУАР

1. Бесплатни програми током зимског распуста
ЗИМСКИ РАСПУСТ – МОЈ ИЗБОР (за основце и средњошколце)
(креативне радионице)  у сарадњи са Секретаријатом за спорт и омладину

ФЕБРУАР

1.Општинскотакмичење:
Дечје музичке свечаности  ДЕМУС 2013/2014 у МШ „Владимир Ђорђевић“
* ЗЛАТНА СИРЕНА (соло певачи)
* МАЛИ ВОКАЛНИ САСТАВИ (дует, терцет, квартет)
2. Градско такмичење НАЈРАСПЕВАНИЈЕ ОДЕЉЕЊЕ
3. Општинска завршница конкурса “МАЛИ ПЈЕР”
(изложба најбољих радова, додела награда и признања)
4. У СУСРЕТ УСКРСУ – Расписивање ускршњег ликовног конкурса за предшколце и основце: изложба, додела награда и признања

МАРТ

1. Општинска такмичења
* РЕЦИТАТОРИ  (за основце и средњошколце)- у сарадњи са библиотеком “Вук Караџић”
* ДЕМУС
а)ГРУПЕ ПЕВАЧА
б) МАЛИ ИНСТРУМЕНТАЛНИ САСТАВИ
ц) ОРКЕСТРИ
* ПОЗОРИШНЕ ИГРЕ ДЕЦЕ ЗВЕЗДАРЕ- такмичење у драмском стваралаштву:
а) мале драмске форме  (предшколци, основци, средњошколци)
б) представе (основци и средњошколци)
2. ЂАЧКА ПЕСНИЧКА СУСРЕТАЊА – школска такмичења
-у сарадњи са библиотеком “Вук Караџић”-
3. Градска такмичења:  (крајем марта)
* ЗЛАТНА СИРЕНА (соло певачи)
* МАЛИ ВОКАЛНИ САСТАВИ (дуети, терцети, квартети)

АПРИЛ

1. Градска завршница конкурса “МАЛИ ПЈЕР” – изложба – 1. април 2013.г. у Центру „Шумице”
2. У СУСРЕТ УСКРСУ – Општинска завршница ускршњег ликовног конкурса за предшколце и основце: изложба, додела награда и признања – од 16. до 18. априла
3. ДЕМУС – ХОРОВИ -Општинско такмичење
4.  ПОЗОРИШТЕ ЗВЕЗДАРИШТЕ – 12. Дечји позоришни фестивал под покровитељством Градске општине Звездара
5. Градска такмичења:
* ГРУПЕ ПЕВАЧА
* МАЛИ ИНСТРУМЕНТАЛНИ САСТАВИ И ОРКЕСТРИ

М А Ј

1.  ЂАЧКА ПЕСНИЧКА СУСРЕТАЊА (за основце и средњошколце) сусрети деце-песника и песника за децу у школама и општинска завршница
2.  Градска такмичења:
* ХОРОВИ
* ПОЗОРИШНЕ ИГРЕ ДЕЦЕ БЕОГРАДА (представе)
* ФЕСТИВАЛ КРАТКИХ ДРАМСКИХ ФОРМИ ДЕЦЕ БЕОГРАДА
3. Републичко такмичење рецитатора Песниче народа мог
4. Ревија победника Дечјих музичких свечаности – ДЕМУС 2013/2014
5. МАЈСКЕ ИГРЕ – Републичко такмичење у драмском стваралаштву

Ј У Н

1.  Градска такмичења/смотре:
ЂАЧКА ПЕСНИЧКА СУСРЕТАЊА (за основце и средњошколце)
2.  Републичка такмичења/смотре:
ОРКЕСТРИ
ХОРОВИ
3. НАЈБОЉЕ ЗА НАЈБОЉЕ – свечани програм за ученике генерације основних и  средњих школа на Звездари
4. Програмирање рада за школску 2014/2015. годину

*Такмичење рецитатора, Конкурс за карикатуру „Мали Пјер“, такмичење младих песника „Ђачка песничка сусретања“ и такмичење у драмском стваралаштву „Позоришне игре деце Београда“ за ученике средњих школа биће реализовани као део фестивала културе младих „Звездаријада 2013/14“
Пријатељи деце општине Звездара су друштвена невладина организација од посебног значаја, која се бави бригом о деци и заштитом права детета. Своје активности организација остварује у складу са Законом о удружењима грађана, Законом о основама система образовања и васпитања, Конвенцијом о правима детета ОУН а намењене су деци и младима до 18 године.
Организација је део мреже градске организације – Пријатељи деце Београда и републичке организације – Пријатељи деце Србије.
Календар заједничких програма и активности је усклађен са школским календаром за школску 2013/14. годину.
Реализацијом ових програма желимо да допринесемо: програмски осмишљеним и организованим активностима деце и младих, јачању улоге и значаја родитеља, наставника и васпитача у непосредном остваривању програма, свестраном и слободном развоју личности детета и потпунијем остваривању Конвенције о правима детета.
Планирани програми и активности ће бити реализовани у сарадњи са Градском општином Звездара, основним и средњим школама, Предшколском установом Звездара, Библиотеком “Вук Караџић”, УК “Вук Караџић”, градском и републичком организацијом Пријатељи деце, институцијама и организацијама културе и спорта, средствима информисања и свима онима који желе да помогну њихову реализацију.
Највећи део средстава за реализацију годишњег програма рада и активности организација добија из буџета Градске општине Звездара а део из донација и на основу пројеката којима конкурише код државних органа, фондова и институција.
Могуће су измене и допуне предложеног Календара током године.
* * * * * * * * * * * * * * *
Пријатељи деце општине Звездара
Београд, Булевар краља Александра 77
телефон: 24-24-908
Жиро-рачун: Војвођанска банка АД филијала Београд број: 355-1030986-15
е-маил: pdzvezdara@gmail.com

програми

Јасно и гласно!

plaka34353 (2)Звездаријада је мулидисциплинарни програм за младе, који се реализује у сарадњи са продуцентском кућом Хипнополис, Академијом уметности и средњим школама на Звездари. Од ове године, Организациони одбор Звездаријаде чине, поред наставника и представника локалне самоуправе, и они којима је програм намењен – млади.
Мото овогодишње Звездаријаде је ЈАСНО И ГЛАСНО. Јасно и гласно искажите своје мишљење, јасно и гласно укажите на потребе, јасно и гласно кажите да сте за здраве стилове живота! Реците НЕ сваком облику насиља, непоштовања, неодговорности, нетолеранцији, дрогама,  досади… кроз поруке коју ћете преносити кроз кратке приче, поезију, филозофске есеје, плакате…
Главни циљ Звездаријаде је да омогући младима да креативно и сврсисходно проведу слободно време. Циљ Звездаријаде је и да се унапреди понуда и квалитет ваннаставних активности у средњим школама, али и обогате програми за младе у заједници.
Првобитно су у оквиру Звездаријаде организована само такмичења, изложбе, сусрети, а сада смо мало променили концепцију. Кроз реализацију различитих школа, курсева, радионица, омогућава се младима да се оснаже у различитим областима. Понуду програма смо креирали у складу са исказаним вашим потребама, на једној страни, али и потребама будућности. Прошле године су млади активисти у оквиру пројекта Уграби будућност испитали жеље средњошколаца и оне чине полазну основу за овогодишње програме.
Ове године нам је акценат на тзв. трансверзалним вештинама. То су оне вештине које су потребне свакој особи данас да би опстала у времену великих промена и кретања. Вештине које вам користе у породици, док сте у школи, студирате, радите или се једноставно дружите…Које вас снаже, чине да будете креативни, омогућавају да искажете своје потенцијале, дозвољавају да будете своји, али и отпорни на негативне појаве друштва…
Млади ће развијати вештине асертивне коминикације, презентације, преношење порука путем креативног писања, дебате и филозофских есеја. Учиће се, такође, вештинама израде плакта кроз дигитални дизајн и коришћењем посебних апликација које се користе за то. Опет ћемо организовати креативне школе израде накита, вајарства у сарадњи са УГ „Наша деца“, али и израде миришљавих свећа, сапуна и крема са стручњацима из Фармацеутско физиотерапеутске школе.
Већ крајем јануара, почетком фебруара, 15 средњошколаца очекује четвродневно дружење са професорима Академије уметности на истоименом факултету. У сарадњи са продуцентском кућом Хипнополис и Академијом уметности, млади ће се сусрести са светом филма, кинематографије… Упознаће се са занимањима која се везују за филм – редитељ, сценариста, монтажер, продуцент, директор фотографије, композитор, сниматељ, костимограф…
Наравно, и ове године ћемо организовати изложбе, такмичења и награђивати најбоље у различитим областима….Радујемо се позоришним представама, музичким и ликовним такмичењима, књижевним сусретима и дебатама на различите теме. Почетком марта ћемо организовати и фестивал науке…
Прошлогодишњу Звездаријаду је подржао Секретаријат за културу Града Београда. За део активности смо средства обезбедили преко Канцеларије за борбу против криминала и дроге УН из Беча (Youth initiative) кроз реализацију пројекта Say it clear and loud, a за преостали део ћемо конкурисати за средства код Министарствa културе и информисања, јер је на снази привремено финансирање…
Млади и стварање подстицајног окружења за њихов развој и напредовање представљају есенцију сваког друштва, надамо се да наши доносиоци одлука имају разумевања и слуха за то….

СЈАЈ ЗВЕЗДАРИЈАДЕ 2013

PC240529aУ уторак, 24.12.2013. године, су се у Установи културе „Вук Караџић“ поново окупили ученици и наставници, учесници Звездаријаде фестивала културе младих. Градска општина Звездара је, у сарадњи са продуцентском кућом „Хипнополис“ и Секретаријатом за културу Града Београда, организовала свечану доделу награда најбољима за ову годину. Награђени су ученици који су освајали једно од прва три места у свим категоријама: ликовно стваралаштво (сликарство, карикатура, архитектура, плакат, вајарство), драмско стваралаштво (кратке драмске форме и позоришне представе), PC240580aмузичко стваралаштво (Рок фест и Први глас Звездаре), литерарно стваралаштво (поезија и кратке приче), фотографија (уметничка и репортерска), беседништво (ауторски рад и познате беседе) и рецитовање.
У пријатној атмосфери, уз звуке музике бенда Casual, председник општине Едип Шерифов је ученицима и координаторима активности у школама делио вредносне чекове Делфи књижаре, а наставницима књиге.PC240578a
За освојено прво место ученици су добили ваучер у вредности од 3000,00 динара, за друго 2000,00 динара, а треће 1500,00 динара. И ученици који су се истакли својим радовима и били похваљени су били награђени ваучером од 1000,00 динара.
Групне награде за драмске и музичке секције су биле у вредности од 80000,00 динара за освојено прво место, 7000,00 за друго и 6000,00 за треће место.
PC240536aНаграђено је преко 100 звездарских средњошколаца, а 70 наставника је добило књиге са посебном посветом:
Бити професор значи сневати, летети, освајати, бринути, делити, сијати… Бити  професор значи волети!
Хвала Вам, професоре!
PC240617aНаграђени су у јуну добили повеље, бесплатне карте за базен, а Библиотека „Вук Караџић“ је поклонила бесплатне чланске карте свим учесницима Звездаријаде који су се јавили запосленима у огранцима библиотеке.
Једно лепо вече за памћење и најлепша најава активности у оквиру нове Звездаријаде у 2014.години.