Monthly Archives: March 2012

Филмска радионица

материјали

ИЗБОР    ЛИТЕРАТУРЕ  ЗА ПРИПРЕМЕ  ТАКМИЧЕЊА
(рецитовање, беседништво, писање поезије и прозе)
Драги средњошколци, пред вама је списак литературе и извора који вам може помоћи да се успешно припремите за такмичења из рецитовања, беседништва, писања песама и кратких прича. Критеријуми за прављење овог избора књига песама,  беседа, прозе и приручника били су доступност и квалитет књига – то су популарна издања која се могу наћи у свим књижарама и библиотекама, а у антологијама и изборима налази се добар одабир песама (приредили су их наши познати писци и проучаваоци књижевности).
Морам напоменути да су наведени само неки од најзначајнијих песника и прозних писаца пре свега српске, а онда и светске књижевности, а идеја овог избора је да континуирано упознајете добре писце и учите од најбољих читајући, уз неке неопходне основе из савремене књижевнотеоријске литературе.  Овај избор, наравно, треба проширити и обогатити делима и других књижевних епоха (овде су укључени писци који су стварали од половине 19. века до данас, то јест од романтичара до савремених писаца).
Одабрана књижевнотеоријска литература одговара вашем узрасту и представља проширени списак препоручене литературе у оквиру предмета српски језик и књижевност, а биће од користи и  за часове књижевности, израду писмених задатака и матурских радова.
Уз дела познатих теоретичара књижевности, нужно је било навести и најзначајније изворе знања о граматици савременог српског језика, о правописним приручницима и речницима српског језика. Добар текст, поред естетских и уметничких вредности, мора бити у складу са граматичком и правописном нормом српског језика.
Желим вам успешан рад, надахнуће и добру енергију!

                                                                                    Ана Марковић

                                                            професор српског језика и књижевности

ОПШТА ЛИТЕРАТУРА  И  ПРИРУЧНИЦИ

 1. Драгиша  Живковић, Теорија књижевности, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд, 2001. године
 2. Миливој Солар, Теорија књижевности,  Школска књига, Загреб, 1983. године
 3. Иво Тартаља, Теорија књижевности, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд, 2001. године
 4. Правопис српскога језика, Митар Пешикан, Јован Јерковић, Мато Пижурица,  Матица српска, Нови Сад, 2010.
 5. Драгиша Живковић, Речник књижевних термина, Нолит, Београд
 6. Асим Пецо, Акценатска читанка, Научна књига, Београд, 1992.г.
 7. Иван Клајн, Речник језичких недоумица, Прометеј, Нови Сад
 8. Милан Шипка, Култура говора, Прометеј, Нови Сад, 2008. године
 9. Љубомир Поповић, Живојин Станојчић, Граматика српскога језика, ЗУНС, Београд, 2009.
 10.  Речик српскохрватскога књижевног језика, Матица српска, Нови Сад
 11.  Милан Шипка, Иван Клајн, Речник страних речи и израза, Прометеј, Нови Сад,
 12.  Рејмон Кено, Стилске вежбе, Рад, библиотека Реч и мисао, Београд, 1977.

ЗА  РЕЦИТОВАЊЕ  (избор антологија и књига песама):

 1. Лаза Костић, Песме, Матица српска, Нови Сад, 1993.године
 2. Бранко Радичевић, Песме, Матица српска, Нови Сад, 1993.године
 3. Јован Јовановић Змај, Песме, Матица српска, Нови Сад, 1993.године
 4. Антологија новије српске лирике, приредио Богдан Поповић (прво издање 1911), Источник, Београд, 2001. године
 5. Антологија српског песништва, приредио Миодраг Павловић, Српска књижевна задруга (СКЗ), Београд, 1964. године
 6. Десанка Максимовић, Песме, Српска књижевност у сто књига, Будућност, Нови Сад, 1969. године
 7. Стеван Раичковић, Песме, библиотека Реч и мисао, ИП Рад, Београд, 1977. године
 8. Стеван Раичковић, Песме, СКЗ, Београд, 1978. године
 9. Српске песникиње од Јефимије до данас, Слово љубве, Београд, 1972. године
 10. Иван В. Лалић, Дела Ивана В. Лалића, I, II и III, Завод за уџбенике и наставне средства (ЗУНС), Београд, 1997. годин
 11. Најлепше песме Бранка Миљковића, Просвета, Београд
 12. Најлепше песме Матије Бећковића,  Просвета, Београд
 13. Најлепше песме Рајка Петрова Нога,  Просвета, Београд
 14.  Најлепше песме Љубомира Симовића,  Просвета, Београд
 15.  Најлепше песме Рабиндранта Тагоре,  Просвета, Београд
 16.  Најлепше песме Алексе Шантића,  Просвета, Београд
 17.  Најлепше песме Јована ДучићА,  Просвета, Београд
 18.  Најлепше песме Милана Ракића,  Просвета, Београд
 19.  Најлепше песме Федерика Гарсије Лорке,  Просвета, Београд
 20.  Најлепше песме Сергеја Јесењина  Просвета, Београд
 21.  Најлепше песме Владислава Петковића Диса,  Просвета, Београд
 22.  Најлепше песме Радета Драинца,  Просвета, Београд
 23.  Најлепше песме Мирослава Антића,  Просвета, Београд
 24.  Најлепше песме Драгана Јовановића Данилова,  Просвета, Београд
 25.  Најлепше песме Милосава Тешића,  Просвета, Београд
 26.  Најлепше песме Радмиле Лазић,  Просвета, Београд
 27.  Поезија љубави и родољубља, (Шантић, Ракић, Попа, Миљковић, Симовић), ЗУНС, Нолит, Просвета, Београд, 1980. године
 28.  Васко  Попа, Сабране песме, ЗУНС, Београд, 2001. године
 29.  Антологија урбане српске поезије, приредила Радмила Лазић, Самиздат Б92, Београд, 2009. године
 30.  Матија Бећковић, Вера Павладољска, Политика, Београд, 2006. године

ЗА БЕСЕДНИШТВО:

 1. Аристотел, Реторика, Београд, 1987.
 2. Тацит, Разговор о говорницима, Београд, 1969
 3. Беседе, Избор из светског беседништва, Београд, 1967.
 4. Смиљка Васић, Вештина говорења, Београд, 1980.
 5. Бранивој Ђорђевић, Елементи дикције, Београд, 1996.
 6. Бранислав Нушић, Реторика, Ниш, 1975.
 7. Тихомир Петровић, Умеће говорења, Врање, 2003.
 8. С. Поповић, Говорништво у теорији и пракси, Београд, 1987.
 9. Божидар Рогановић, Реторика, Београд, Нови Сад, 1995.
 10. Обрад Станојевић, Сима Аврамовић, Основи реторике и беседништва, Београд, 1994.
 11.  Обрад Станојевић, Сима Аврамовић, Ars rhetorica – вештина беседништва, Београд, 2003.
 12.  Милан Шипка, Зашто се каже, Прометеј, Нови Сад, 2007.

ЗА ПОЕЗИЈУ И ПРОЗУ (књижевнотеоријска литература):

 Рађање модерне књижевности, Поезија, приредили Сретен Марић и Ђорђије Вуковић, Нолит, Београд, 1975. године

 1. Борислав Радовић, Понешто о песницима и поезији, Службени гласник, Београд, 2011.
 2. Александар Милановић, Језик српских песника, ЗУНС, Београд, 2010.
 3. Зденко Лешић, Теорија књижевности, Службени гласник, Београд, 2010.
 4. Александар Флакер, Период, стил, жанр, Службени гласник, Београд, 2011.
 5.  Зоран Живковић, О жанру и писању, ЗУНС, Београд, 2010
 6. све теоријска литература која је препоручена у делу Општа литература и приручници
 7. Радован Вучковић, Поетика српске авангарде, Службени гласник, Београд, 2011.

Списак препоручених писаца чија су дела одлична за упознавање са традицијом  и захтевима књижевног жанра кратке приче (можете узети било које издање дела ових писаца, постоји велики избор издавача и година издања, те није неопходно да их посебно наводимо):

 1. Лав Николајевич Толстој, Приче
 2. Фјодор Михаилович Достојевски, Приче
 3. Ги де Мопасан, Новеле
 4. Антон Павлович Чехов, Приче
 5. Едгар Алан По, Приче
 6. Бора Станковић, Божји људи
 7. Франц Кафка, Приче
 8. Ернест Хемингвеј, Приче
 9.  Хорхе Луис Борхес, Приче
 10. Исидора Секулић, Сапутници
 11. Иво Андрић, Знакови поред пута
 12.  Ранко Маринковић, Руке
 13.  Милош Црњански, Приче о мушком
 14. Давид Албахари, Најкраће приче на свету, антологија
 15.  Давид Албахари, Приче
 16.  Миодраг Булатовић, Ђаволи долазе
 17. Душко Радовић, Женски разговори
 18. Иван Коларов, Најкраће српске приче за децу, ЗУНС, Београд, 2009.
 19. Wikipedia, кратка прича, избор прича најбољих светских приповедача

   ЕЛЕКТРОНСКЕ КЊИГЕ можете наћи на адресама:

 1. www.baneprevoz.com/e-knjige   
 2. www.korisnaknjiga.com/elektronske-knjige
 3. www.antikvarne-knjige.com
 4. www.knjigice.com
 5. www.cigota.rs/strane/elektronske-knjige
 6. www.scribd.com 

Општинско такмичење рецитатора

Општинско такмичење рецитатора ће бити одржано у петак, 9. марта 2012. године у позоришту “Пан театар” (Булевар краља Александра 298) према следећем распореду:

од 10h – млађи узраст
од 11h – средњи узраст
од 12h – старији узраст

Након сваке категорије, стручни жири ће прогласити три победниика који ће, према пропозицијама, представљати нашу општину на градском такмичењу.

Молимo вас да проверите податке о рецитаторима и њиховим педагозима као и називе песама и имена аутора и, уколико има грешака, доставите исправке.

Погледајте програм такмичења:

Програм за млађу групу рецитатора
Програм за средњу групу рецитатора
Програм за старију групу рецитатора

Најава активности

Рок за пристизање радова за Ликовно дело, област сликарство, дигитални дизајн и архитектура, је 12. март. За све три дисциплине су теме слободне. Образовне институције могу да доставе 10 ликовних радова по школи, и по 5 радова у области дигиталног дизајна и архитектуре. Изложба најбољих сликарских радова ће бити постављена у Библиотеци галерији „Бранко Миљковић“, а датум и време отварања је 19. март 2012. године, у 12:00. Поставка најбољих радова из архитектуре и дигиталног дизајна биће у   Установи културе „Вук Караџић“, а отварање ће се одржати 20.марта у 14:00. Позивамо младе да узму активно учешће у најављеним активностима. Најбољи радови ће бити награђени.

Школа средњошколског активизма

У оквиру Звездаријаде – фестивала културе младих одржаће се Школа активизма за  ученике звездарских средњих школа. Школа ће трајати до јуна, а радионице ће се одржавати једном недељно. Тимови из свих девет школа су укључени и млади ће се учити како да планирају, пишу пројекте, обезбеде финансијска средства, сарађују, буду и остану мотивисани да идеје спроведу до краја. Учиће, такође, како да подстакну и мотивишу друге да се укључе, стицаће знања неопходна за промоцију пројектних активности и усвајаће социјалне вештине важне за функционисање у групи и тимски рад. Школу води Реља Дерета, дипломинарни јапанолог са вишегодишњим искуством у омладинском активизму. Уз пуно забаве и доброг дружења, ученици ће бити оснажени да непосредно учествују и помогну реализацију активности у оквиру Звездаријаде и да кроз реализацију сопствених пројеката унапреде живот у школи и заједници.

У среду, 29. фебруара, одржана је прва радионица у Великој сали Градске општине Звездара, а следећи сусрет ће бити наредне среде на истом месту.

Више о Школи активизма може се видети овде (http://www.youtube.com/watch?v=hDH4NmVUDL0)

Покровитељ активности у оквиру Звездаријаде је Градска општина Звездара.

http://www.youtube.com/watch?v=hDH4NmVUDL0

 http://www.guitarmasterclass.net/

 http://www.mingl.rs/

 http://www.youth.rs

У сусрет Звездаријади

Звездаријада – фестивал културе младих ће се и ове године реализовати у сарадњи са културним установама и средњим школама на нашој општини. Млади из целог Београда ће имати прилике да кроз бројне активности искажу своје таленте, интересовања и  вештине.  Уз добру забаву, моћи ће и да овладају неким новим знањима и умећима. У сарадњи са познатим стручњацима из различитих области одрж аће се и низ предавања и радионица са циљем оснаживања ученика.

У среду, 29. фебруара, у Градској општини Звездара, проф. др. Милан Мађарев, наш познати театролог, драматург, писац, позоришни и радио редитељ, одржао је предавање на тему  Сценски наступ за учеснике Звездаријаде.  Милан Маџарев је звездарским средњошколцима показао да припрема сваке улоге захтева много удубљивања у само дело, време и тренутак у ком се радња одвија. Такође, свака улога захтева и буђење емоција, знаних и незнаних, које кријемо дубоко у себи. Научио их је, да и за само једну сцену, треба спознати и упознати себе и глумити ИСКРЕНО.  

Разоткрио им је како да победе трему, како да мотивишу другаре да наступају пред публиком, како да доделе улоге, а не направе грешку.

Била је то радионица пуна спонтаности (о којој  је господин Маџарев, такође, говорио), пуна изненађења. Била је то радионица која треба да се понови, али да, као и свака добра улога која се игра много пута – буде сваки пут другачија!