Јасно и гласно

DSC_0003У Зуботехничкој школи је реализована четвородневна радионица Вештине презентације. Преко двадесет младих је прошло и други круг обуке коју је водио Реља Дерета, дипломирани јапанолог и експерт у области омладинског активизма и вештина презентације. Како представити себе, идеју, нови посао, заговарати здраве стилове живота  или, једноставно, одговарати за оцену су биле теме којима су се средњошколци бавили и увежбавали у оквиру шеснаесточасовне обуке. Презентација није сувопарно преношење информација и предстваљање података. Она има за циљ да вас информише, поучи, убеди, остави утисак, пробуди емоције, изазове промене.

DSC_0001У исто време, у Медицинској школи су реализоване дводневне радионице асертивне комуникације. Као и када су организоване у фебруару у Фармацеутско физиотерапеутској школи, оставиле су снажан утисак на учеснике. Тинејџери су учили и увежбавали како да разговарају и износе своје мишљење, ставове, а да притом не увреде или не буду повређени, како да стекну самопоуздање и контролу над емоцијама у различитим ситуацијама, развијају самопоштовање и однос поштовања у комуникацији. Вештине асертивне комуникације пружају могућност да се вербално и невербално изразе мисли и осећања, било да су позитивна или негативна, снажи младе људе да критички промишљају и доносе исправне одлуке и слободне изборе у животу.

DSC_0176Радионице презентацијских вештина и асертивне комуникације се реализују са циљем да млади усаврше вештине које ће им омогућити да јасно и гласно искажу своје негативне ставове о конзумирању психоактивних супстанци и оснаже се да активно раде на промоцији здравих стилова живота. Пројекат Јасно и гласно је подржан од стране Канцеларије за борбу против криминала и дроге Уједињених нација, Иницијатива младих.