Пријатељи деце Звездаре

 

МЕСЕЦ

ПРОГРАМИ  И  АКТИВНОСТИ

ЈУЛИ /АВГУСТ

1. Анализа остварених програма и активности у школској 2012/13. години – израда годишњег извештаја
2. Програмирање рада у школској 2013/14. години
3. Припреме за почетак нове школске године (штампање диплома, признања, захвалница)
4. Бесплатни програми током летњег распуста (за основце и средњошколце)
*Програм ПОЉЕ ПО ПОЉЕ – КРЕАТИВНО ЛЕТО У ДВОРИШТУ – креативне радионице за старије основце и средњошколце, сваке суботе од 6. јула до 31. августа 2013.г. у МЗ „Миријево“
*Програм ЛЕТЊИ РАСПУСТ – МОЈ ИЗБОР!: сликарство, иконопис, стрип, графика – креативне радионице  (Пријатељи деце Београда, од 5. до 16. августа 2013.г. у ОШ „Дринка Павловић“

СЕПТЕМБАР

1. Операционализација програма у вртићу, школи и општини – основе, циљеви, задаци, реализатори програма
2. ДЕЧЈА НЕДЕЉА – Припреме за реализацију програма обележавања ²Дечје недеље² у вртићу, школи, општини
3. Инструктивни састанци са васпитачима, учитељима, наставницима и другим сарадницима
4. Креативне радионице за наставнике – припрема Дечје недеље

ОКТОБАР

 

1. ДЕЧЈА НЕДЕЉА 2013 (од 7. до 13. октобра)
Мото: «СЛУШАЈТЕ МАМА И ТАТА, ЖЕЛИМ СЕСТРУ ИЛ БРАТА»
* Отварање Дечје недеље, сусрет деце и младих са председником општине
Међугенерацијски мостови – програм за децу и старије
* Програми у школама, дечјим установама, општини – ДОБРОДОШЛИЦA за ђаке прваке
* “ДЕЦА ДЕЦИ” – хуманитарне акције и акције дечје солидарности
* Округли сто за младе
* Промоција пројекта „Grab your future”
* Манифестације дечјег стваралаштва – Дечји вашари, изложбе, концерти, приредбе, играонице…
2. Двадесети конкурс “МАЛИ ПЈЕР” за најбољу дечју карикатуру (за основце и средњошколце) расписивање и спровођење конкурса – у сарадњи са библиотеком “Вук Караџић”

НОВЕМБАР

1.  ДЕЧЈИ ДАН БИБЛИОТЕКЕ – у сарадњи са Библиотеком „Вук Караџић“
2.  Организовање школских такмичења:
НАЈРАСПЕВАНИЈЕ ОДЕЉЕЊЕ
* ЗЛАТНА СИРЕНА  (соло певачи)
* МАЛИ ВОКАЛНИ САСТАВИ (дует, терцет, квартет)
3. “ОДШКРИНИ ВРАТА ПРОШЛОСТИ ДА САЧУВАШ БУДУЋНОСТ”-изложба и додела награда
Литерарни и ликовни конкурс, у сарадњи са библиотеком “Вук Караџић”
4. Светски дан детета на Звездари – обележавање Светског дана детета у сарадњи са образовно-васпитним установама, Канцеларијом за младе и ГО Звездара

ДЕЦЕМБАР

1. Општинскатакмичења:
Дечје музичке свечаности  ДЕМУС 2013/2014 у МШ „Владимир Ђорђевић“
* НАЈРАСПЕВАНИЈЕ ОДЕЉЕЊЕ
2. Новогодишњи програми у вртићима, школама, општини  и  граду  –
“ДЕЧЈИ НОВОГОДИШЊИ БАЗАР”

ЈАНУАР

1. Бесплатни програми током зимског распуста
ЗИМСКИ РАСПУСТ – МОЈ ИЗБОР (за основце и средњошколце)
(креативне радионице)  у сарадњи са Секретаријатом за спорт и омладину

ФЕБРУАР

1.Општинскотакмичење:
Дечје музичке свечаности  ДЕМУС 2013/2014 у МШ „Владимир Ђорђевић“
* ЗЛАТНА СИРЕНА (соло певачи)
* МАЛИ ВОКАЛНИ САСТАВИ (дует, терцет, квартет)
2. Градско такмичење НАЈРАСПЕВАНИЈЕ ОДЕЉЕЊЕ
3. Општинска завршница конкурса “МАЛИ ПЈЕР”
(изложба најбољих радова, додела награда и признања)
4. У СУСРЕТ УСКРСУ – Расписивање ускршњег ликовног конкурса за предшколце и основце: изложба, додела награда и признања

МАРТ

1. Општинска такмичења
* РЕЦИТАТОРИ  (за основце и средњошколце)- у сарадњи са библиотеком “Вук Караџић”
* ДЕМУС
а)ГРУПЕ ПЕВАЧА
б) МАЛИ ИНСТРУМЕНТАЛНИ САСТАВИ
ц) ОРКЕСТРИ
* ПОЗОРИШНЕ ИГРЕ ДЕЦЕ ЗВЕЗДАРЕ- такмичење у драмском стваралаштву:
а) мале драмске форме  (предшколци, основци, средњошколци)
б) представе (основци и средњошколци)
2. ЂАЧКА ПЕСНИЧКА СУСРЕТАЊА – школска такмичења
-у сарадњи са библиотеком “Вук Караџић”-
3. Градска такмичења:  (крајем марта)
* ЗЛАТНА СИРЕНА (соло певачи)
* МАЛИ ВОКАЛНИ САСТАВИ (дуети, терцети, квартети)

АПРИЛ

1. Градска завршница конкурса “МАЛИ ПЈЕР” – изложба – 1. април 2013.г. у Центру „Шумице”
2. У СУСРЕТ УСКРСУ – Општинска завршница ускршњег ликовног конкурса за предшколце и основце: изложба, додела награда и признања – од 16. до 18. априла
3. ДЕМУС – ХОРОВИ -Општинско такмичење
4.  ПОЗОРИШТЕ ЗВЕЗДАРИШТЕ – 12. Дечји позоришни фестивал под покровитељством Градске општине Звездара
5. Градска такмичења:
* ГРУПЕ ПЕВАЧА
* МАЛИ ИНСТРУМЕНТАЛНИ САСТАВИ И ОРКЕСТРИ

М А Ј

1.  ЂАЧКА ПЕСНИЧКА СУСРЕТАЊА (за основце и средњошколце) сусрети деце-песника и песника за децу у школама и општинска завршница
2.  Градска такмичења:
* ХОРОВИ
* ПОЗОРИШНЕ ИГРЕ ДЕЦЕ БЕОГРАДА (представе)
* ФЕСТИВАЛ КРАТКИХ ДРАМСКИХ ФОРМИ ДЕЦЕ БЕОГРАДА
3. Републичко такмичење рецитатора Песниче народа мог
4. Ревија победника Дечјих музичких свечаности – ДЕМУС 2013/2014
5. МАЈСКЕ ИГРЕ – Републичко такмичење у драмском стваралаштву

Ј У Н

1.  Градска такмичења/смотре:
ЂАЧКА ПЕСНИЧКА СУСРЕТАЊА (за основце и средњошколце)
2.  Републичка такмичења/смотре:
ОРКЕСТРИ
ХОРОВИ
3. НАЈБОЉЕ ЗА НАЈБОЉЕ – свечани програм за ученике генерације основних и  средњих школа на Звездари
4. Програмирање рада за школску 2014/2015. годину