Предузетништво и ученичке компаније

180214-preduzetnistvo2У петак, 7. марта 2014. године, ће полазници семинара Предузетништво и ученичке компаније, посетити Фармацеутско – физиотерапеутску школу и упознати се са радом једне успешне компаније. У првом делу ће ученици школе домаћина представити своје активности, објаснити процес производње и функционисања свог предузећа, а онда ће школски тимови представити своје идеје.
Први део семинара реализован је 18 и 19. фебруара у Градској општини Звездара и тада су се млади упознали са неопходним предузетничким активностима како би ваљано осмислили и оживели ученичку компанију или било које друго мало предузеће.
Предузетништво, које је препознато као важна образовна компетенција, се дефинише као “способност појединца да преточи идеје у дела. Укључује креативност, иновацију и преузимање ризика, као и способност планирања и управљања пројектима како би се постигли циљеви. То подржава појединце не само у њиховом свакодневном животу код куће и у друштву, већ и на радном месту, да постану свесни контекста њиховог посла и способни да уграбе прилике, а такође представља темељ за конкретније вештине и знања која су потребна онима који оснивају или доприносе социјалној или пословној делатности.”(Европска комисија; Европски референтни оквир за кључне компетенције за доживотно учење (European Reference Framework for Key Competences for Lifelong Learning, Брисел,2007.)