НАГРАДНИ КОНКУРСИ У ОБЛАСТИ ЛИКОВНОГ СТВАРАЛАШТВА И УМЕТНИЧКЕ ФОТОГРАФИЈЕ

СТРИП КАО СРЕДСТВО ИЗРАЖАВАЊА
Конкурс је потпуно отворен по питању теме и жанра, као и технике и стилског израза. Радови се предају у форми каиша и могу бити дело једног или више аутора. Један аутор може предати највише 3 рада у обиму од 1 до 3 странице А4 формата.
Пријем радова до 15. децембра 2015.
Проглашење победника и отварање изложбе  20. децембра 2015. У 13:00, место ће бити накнадно утврђено.
СЛИКАРСТВО
Тема је слободна. Дозвољене су све технике и подлоге за сликање. преузимање (1)Уметнички рад не сме да прелази димензије 50х70cm и не мора да буде урамљен. Рад на полеђини треба да садржи информације о аутору рада: име и презиме, број телефона, електронску адресу, назив школе или факултета коју аутор похађа, разред и одељење/година студирања, име и презиме наставника ментора (уколико аутор има ментора и пријава се врши преко школе)
Пријем радова до 2. децембра 2015.
Проглашење победника и изложба радова  11. децембра 2015. У 13:00, у Библиотеци „Бранко Миљковић“.
ПЛАКАТ
Тема је слободна, али ће се додатно вредновати друштвено ангажована порука. Плакат може бити димензија А3 (420х297) и B1 (707х1000).
Пријем радова до 2. децембра 2015.
Проглашење победника и отварање изложбе радова  11. децембра 2015. У 13:00, у Библиотеци „Бранко Миљковић“.
УМЕТНИЧКА ФОТОГРАФИЈА
Достављање фотографија до 15. децембра 2015. Отварање изложбе 22. Децембра 2015. У 13.00, накнадно ће бити објављено место.
Уметнички радови за сва три конкурса се достављају у зграду Градске општина Звездара, Булевар краља Александра 77, канцеларија бр. 306, а плакат се може доставити у .pdf формату електронском поштом на kultura@zvezdara.org.rs.
Уз рад се достављају и подаци о аутору, име и презиме, број телефона, електронска адреса, назив школе или факултета коју аутор похађа, разред и одељење/година студирања, име и презиме наставника ментора (уколико аутор има ментора и пријава се врши преко школе). Ако је више аутора учествовало у изради рада (за стрип), подаци о свим учесницима и улога у стварању стрипа (цртеж, сценарио, колор…).

Ауторска права која настану у активностима у оквиру манифестације, припадају аутору. Градска општина Звездара задржава право да објави радове на сајту, да их публикује у електронској и штампаној форми, и да их користи у рекламне и промотивне сврхе  које би биле у вези са делатностима Градске општине Звездара, у сврху образовања и промоције културе, без надокнаде