материјали

ИЗБОР    ЛИТЕРАТУРЕ  ЗА ПРИПРЕМЕ  ТАКМИЧЕЊА
(рецитовање, беседништво, писање поезије и прозе)
Драги средњошколци, пред вама је списак литературе и извора који вам може помоћи да се успешно припремите за такмичења из рецитовања, беседништва, писања песама и кратких прича. Критеријуми за прављење овог избора књига песама,  беседа, прозе и приручника били су доступност и квалитет књига – то су популарна издања која се могу наћи у свим књижарама и библиотекама, а у антологијама и изборима налази се добар одабир песама (приредили су их наши познати писци и проучаваоци књижевности).
Морам напоменути да су наведени само неки од најзначајнијих песника и прозних писаца пре свега српске, а онда и светске књижевности, а идеја овог избора је да континуирано упознајете добре писце и учите од најбољих читајући, уз неке неопходне основе из савремене књижевнотеоријске литературе.  Овај избор, наравно, треба проширити и обогатити делима и других књижевних епоха (овде су укључени писци који су стварали од половине 19. века до данас, то јест од романтичара до савремених писаца).
Одабрана књижевнотеоријска литература одговара вашем узрасту и представља проширени списак препоручене литературе у оквиру предмета српски језик и књижевност, а биће од користи и  за часове књижевности, израду писмених задатака и матурских радова.
Уз дела познатих теоретичара књижевности, нужно је било навести и најзначајније изворе знања о граматици савременог српског језика, о правописним приручницима и речницима српског језика. Добар текст, поред естетских и уметничких вредности, мора бити у складу са граматичком и правописном нормом српског језика.
Желим вам успешан рад, надахнуће и добру енергију!

                                                                                    Ана Марковић

                                                            професор српског језика и књижевности

ОПШТА ЛИТЕРАТУРА  И  ПРИРУЧНИЦИ

 1. Драгиша  Живковић, Теорија књижевности, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд, 2001. године
 2. Миливој Солар, Теорија књижевности,  Школска књига, Загреб, 1983. године
 3. Иво Тартаља, Теорија књижевности, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд, 2001. године
 4. Правопис српскога језика, Митар Пешикан, Јован Јерковић, Мато Пижурица,  Матица српска, Нови Сад, 2010.
 5. Драгиша Живковић, Речник књижевних термина, Нолит, Београд
 6. Асим Пецо, Акценатска читанка, Научна књига, Београд, 1992.г.
 7. Иван Клајн, Речник језичких недоумица, Прометеј, Нови Сад
 8. Милан Шипка, Култура говора, Прометеј, Нови Сад, 2008. године
 9. Љубомир Поповић, Живојин Станојчић, Граматика српскога језика, ЗУНС, Београд, 2009.
 10.  Речик српскохрватскога књижевног језика, Матица српска, Нови Сад
 11.  Милан Шипка, Иван Клајн, Речник страних речи и израза, Прометеј, Нови Сад,
 12.  Рејмон Кено, Стилске вежбе, Рад, библиотека Реч и мисао, Београд, 1977.

ЗА  РЕЦИТОВАЊЕ  (избор антологија и књига песама):

 1. Лаза Костић, Песме, Матица српска, Нови Сад, 1993.године
 2. Бранко Радичевић, Песме, Матица српска, Нови Сад, 1993.године
 3. Јован Јовановић Змај, Песме, Матица српска, Нови Сад, 1993.године
 4. Антологија новије српске лирике, приредио Богдан Поповић (прво издање 1911), Источник, Београд, 2001. године
 5. Антологија српског песништва, приредио Миодраг Павловић, Српска књижевна задруга (СКЗ), Београд, 1964. године
 6. Десанка Максимовић, Песме, Српска књижевност у сто књига, Будућност, Нови Сад, 1969. године
 7. Стеван Раичковић, Песме, библиотека Реч и мисао, ИП Рад, Београд, 1977. године
 8. Стеван Раичковић, Песме, СКЗ, Београд, 1978. године
 9. Српске песникиње од Јефимије до данас, Слово љубве, Београд, 1972. године
 10. Иван В. Лалић, Дела Ивана В. Лалића, I, II и III, Завод за уџбенике и наставне средства (ЗУНС), Београд, 1997. годин
 11. Најлепше песме Бранка Миљковића, Просвета, Београд
 12. Најлепше песме Матије Бећковића,  Просвета, Београд
 13. Најлепше песме Рајка Петрова Нога,  Просвета, Београд
 14.  Најлепше песме Љубомира Симовића,  Просвета, Београд
 15.  Најлепше песме Рабиндранта Тагоре,  Просвета, Београд
 16.  Најлепше песме Алексе Шантића,  Просвета, Београд
 17.  Најлепше песме Јована ДучићА,  Просвета, Београд
 18.  Најлепше песме Милана Ракића,  Просвета, Београд
 19.  Најлепше песме Федерика Гарсије Лорке,  Просвета, Београд
 20.  Најлепше песме Сергеја Јесењина  Просвета, Београд
 21.  Најлепше песме Владислава Петковића Диса,  Просвета, Београд
 22.  Најлепше песме Радета Драинца,  Просвета, Београд
 23.  Најлепше песме Мирослава Антића,  Просвета, Београд
 24.  Најлепше песме Драгана Јовановића Данилова,  Просвета, Београд
 25.  Најлепше песме Милосава Тешића,  Просвета, Београд
 26.  Најлепше песме Радмиле Лазић,  Просвета, Београд
 27.  Поезија љубави и родољубља, (Шантић, Ракић, Попа, Миљковић, Симовић), ЗУНС, Нолит, Просвета, Београд, 1980. године
 28.  Васко  Попа, Сабране песме, ЗУНС, Београд, 2001. године
 29.  Антологија урбане српске поезије, приредила Радмила Лазић, Самиздат Б92, Београд, 2009. године
 30.  Матија Бећковић, Вера Павладољска, Политика, Београд, 2006. године

ЗА БЕСЕДНИШТВО:

 1. Аристотел, Реторика, Београд, 1987.
 2. Тацит, Разговор о говорницима, Београд, 1969
 3. Беседе, Избор из светског беседништва, Београд, 1967.
 4. Смиљка Васић, Вештина говорења, Београд, 1980.
 5. Бранивој Ђорђевић, Елементи дикције, Београд, 1996.
 6. Бранислав Нушић, Реторика, Ниш, 1975.
 7. Тихомир Петровић, Умеће говорења, Врање, 2003.
 8. С. Поповић, Говорништво у теорији и пракси, Београд, 1987.
 9. Божидар Рогановић, Реторика, Београд, Нови Сад, 1995.
 10. Обрад Станојевић, Сима Аврамовић, Основи реторике и беседништва, Београд, 1994.
 11.  Обрад Станојевић, Сима Аврамовић, Ars rhetorica – вештина беседништва, Београд, 2003.
 12.  Милан Шипка, Зашто се каже, Прометеј, Нови Сад, 2007.

ЗА ПОЕЗИЈУ И ПРОЗУ (књижевнотеоријска литература):

 Рађање модерне књижевности, Поезија, приредили Сретен Марић и Ђорђије Вуковић, Нолит, Београд, 1975. године

 1. Борислав Радовић, Понешто о песницима и поезији, Службени гласник, Београд, 2011.
 2. Александар Милановић, Језик српских песника, ЗУНС, Београд, 2010.
 3. Зденко Лешић, Теорија књижевности, Службени гласник, Београд, 2010.
 4. Александар Флакер, Период, стил, жанр, Службени гласник, Београд, 2011.
 5.  Зоран Живковић, О жанру и писању, ЗУНС, Београд, 2010
 6. све теоријска литература која је препоручена у делу Општа литература и приручници
 7. Радован Вучковић, Поетика српске авангарде, Службени гласник, Београд, 2011.

Списак препоручених писаца чија су дела одлична за упознавање са традицијом  и захтевима књижевног жанра кратке приче (можете узети било које издање дела ових писаца, постоји велики избор издавача и година издања, те није неопходно да их посебно наводимо):

 1. Лав Николајевич Толстој, Приче
 2. Фјодор Михаилович Достојевски, Приче
 3. Ги де Мопасан, Новеле
 4. Антон Павлович Чехов, Приче
 5. Едгар Алан По, Приче
 6. Бора Станковић, Божји људи
 7. Франц Кафка, Приче
 8. Ернест Хемингвеј, Приче
 9.  Хорхе Луис Борхес, Приче
 10. Исидора Секулић, Сапутници
 11. Иво Андрић, Знакови поред пута
 12.  Ранко Маринковић, Руке
 13.  Милош Црњански, Приче о мушком
 14. Давид Албахари, Најкраће приче на свету, антологија
 15.  Давид Албахари, Приче
 16.  Миодраг Булатовић, Ђаволи долазе
 17. Душко Радовић, Женски разговори
 18. Иван Коларов, Најкраће српске приче за децу, ЗУНС, Београд, 2009.
 19. Wikipedia, кратка прича, избор прича најбољих светских приповедача

   ЕЛЕКТРОНСКЕ КЊИГЕ можете наћи на адресама:

 1. www.baneprevoz.com/e-knjige   
 2. www.korisnaknjiga.com/elektronske-knjige
 3. www.antikvarne-knjige.com
 4. www.knjigice.com
 5. www.cigota.rs/strane/elektronske-knjige
 6. www.scribd.com