Креативно писање

Радионице креативног писања се традиционално организују у оквиру Звездаријаде. Похађа их велики број учесника који кроз изучавање малих и великих тајни писања, анализе, промишљања и дружење надограђују природне таленте и кроз ауторске радове омогућавају другима да проникну у дубине њихових мисли, осећања, маште…
Концепција радионица је у складу са афинитетима младих који су полазници радионица. Радионице књижевног стваралаштва имаће три теме: поезија (писање стихова, како написати песму, правила, весификација, идеје…), писање приче (полазиште, сакупљање грађе и обликовање у текст) и колумне као савременог облика казивања блиског младим људима и темама које су њима такође блиске). Рад на текстовима
има за циљ да се стварност посматра, анализира и промишља на аналитичкосинтетички, истраживачки и проблемски начин, да се везе између појава и сазнања о њима продуктивно увиђају, засновано успостављају, зналачки обрађују и мисаоно апстрахују. Као производ оваквог приступа стварности настају нови текстови чији су аутори полазници радионица.
Креативни дух и жеља за стварањем код младих постоји и омогућава им да, упркос дигиталним технологијама и другим замкама савременог света, са малим подстицајем, подстичу креативност код себе и усмеравају своју енергију ка стваралачким делатностима и ваљаном вршњачком подстицању. Уз нашу подршку благовремено науче да је уважавање различитости, аргументовано изражавање сопственог става пут ка толеранцији и коректној комуникацији.
И ове године се организују два конкурса: Звездарска кратка прича и Поетско вече на Звездари. Рок за достављање кратких прича и песама је 23. април 2019. године. За најбоље ауторе су обезбеђене награде.
Организатор активности књижевно стваралаштво је Удружење “Ризница речи”, а радионице креативног писања води Радица Смиљковић, новинарка РТС, аутор бројних културних садржаја на националној телевизији и бивша професорка српског језика и књижевности у звездарским школама.
Пријављивање за учешће на радионицама се врши на riznicareci@gmail.com као и достављање кратких прича и песама за учешће на конкурсу.