контакт

Весна Петровић Урошевић
Начелник Одељења за друштвене делатности
Соња Стаменовић
Шеф Одсека за образовање, културу и спорт

Градска општина Звездара
Одељење за друштвене делатности
Булевар Краља Александра 77
Београд
телефон: 011 3405 917, 066 6699 666, 011 2424 908

e mail адресе за информације и пријаве:
За програме Звездаријаде
sonja.stamenovic@zvezdara.org.rs
За програме Пријатеља деце Звездаре
pdzvezdara@gmail.com