КАЖИ, АЛИ АСЕРТИВНО

Ana Filip slika za sajt (1)У уторак и среду, 11. и 12. фебруара, у Грађевинско-техничкој школи, за звездарске средњошколце, се реализује радионица асертивне комуникације, коју води Ана Филип, дипл.психолог и ОЛИ саветник.
Вештине комуникације су веома важне за за успех у било ком послу, за квалитетније дружење, унапређење породичих односа и сл. представљају једну од тзв. трансверзалних вештина које су препознате као важна образовна компетенција. Квалитет нашег живота у великој мери зависи од наше умешности да кажемо шта мислимо, да питамо шта нас интересује или пружимо информације, изразимо слагање, неслагање, упутимо похвалу, критику и да се снађемо у различитим конфликтним ситуацијама.
20140211_111111AАсертивно понашање представља заузимање за сопствена права кроз изражавање својих мисли, осећања и уверења на директан, искрен и одговарајући начин, истовремено водећи рачуна о правима других. Асертивно понашање обухвата две врсте уважавања: уважавање себе, у виду изражавања својих потреба и жеља уз истовремено уважавање потреба и жеља друге особе.
За 10 сати радионичарско-искуственог и сазнајног рада млади ће се упознати са различитим стиловима комуникације, разликама између асертације и агресивности и између пасивности и учтивости, научиће да препознају своја асертивна права и права других људи, како да утичу на различите когнитивне и афективне препреке на путу ка асертивном понашању и своје вештине ће развијати помоћу практичних метода и ситуационих вежбања.
20140211_111218AРадионице асертивне комуникације су део пројекта „Јасно и гласно”, који Градска општина Звездара реализује у сарадњи са Пријатељима деце Звездаре и Канцеларијом за борбу против криминала и дроге УН – иницијатива младих, као део Звездаријаде, фестивала културе младих.