Знањем до мудрости

Gaga2У уторак, 4.марта 2014.године, у Седмој београдској гиманзији, за звездарске средњошколце, почиње обука писања филозофских есеја. Наставница филозофије, Драгана Бељански, ће за 10 сати креативног рада младе провести кроз комплетан процес стварања једног филозофског дела. Циљ наведених активности је развијање филозофске радозналости, критичког и креативног мишљења код младих, наводећи их на промишљање о филозофским проблемима 5509_497585470348211_112277940_nсавременог друштва и трагање за  њиховим одговорима.  Писањем филозофског есеја ученици вежбају да мисле логички ваљано и утемељено, да се уверљиво изражавају и аргументују. Важна добробит ове радионице је и неговање вредности, као што су отвореност и толеранција према разликама у мишљењу, истинољубивост, уважавање  других, спремност на процену властитог става или поступка. Увежбавањем технике писања есеја ученици стичу вештине и знања потребне за даље образовање, као и за лични и професионални развој. Као и остале радионице у оквиру Звездаријаде, и ова иде за тим да истакне важност неформалног образовања и да младе припреми на процес доживотног учења.
1959297_497584407014984_1371964085_nМлади ће промишљати, анализирати и аргументовано дебатовати на теме Еутаназија – да ли је „убиство из милосрђа“ оправдано, Религија и наука – могу ли обе да буду у праву, да ли се искључују или иду ка истом циљу; Јесмо ли бољи него што смо били, каква је људска природа, да ли су људи по природи: добри, зли или и добри и зли… и С ким си, такав си – колико је важно којој групи припадамо, како стичемо идентитет и колико нас окружење „обликује“…
1376354_497584937014931_1104587275_nРадионице писања филозофског есеја су део пројекта Јасно и гласно који Градска општина Звездара реализује у сарадњи са Пријатељима деце Звездаре, а који је подржан од стране Канцеларије за борбу против криминала и дроге Уједињених нација.