ВРШЊАЧКА ЕДУКАЦИЈА

Вршњачка едукацијаГрадска општина Звездара, UNAIDS  и Омладина Јазаса организују петодневну обуку звездарских средњошколаца за вршњачку едукацију. Школа је почела данас, 15.10.2012.године, у МЗ „Зелено брдо“. Млади ће се обучавати како да негују здраве стилове живота  и развијати вештине како да у својим школама организују сличне активности са својим вршњацима.

Вршњаци значајно утичу на то које ће вредности, ставове и стилове понашања млада особа усвојити, а обука коју пролазе ће им дати прилику да утичу на побољшање квалитета живота својих другара и утицати на њихово оспособљавање да буду отпорни на различите друштвене изазове. Поред наведеног, полазници овом семинара ће и сами бити оснажени и стећи знања и вештине који ће им у даљем животу и раду користити.

Кроз предавања и радионице тренери Омладине Јазаса ће младе учити основним чињеницама везаним за ХИВ/АИДС, репродуктивно здравље, болести зависности, као и како да се заштите и спрече нежељене последице. Учиће их и вештинама презентације, комуникације и јавног наступа.

За радионице се пријавило 26 мотивисаних ученика из 5 звездарских средњих школа.