Вештине презентације

преузимањеУ среду и четвртак, 26. и 27. фебруара, у Фармацеутско-физиотерапеутској школи, за звездарске средњошколце се реализује први блок радионица вештине презентације, коју води Реља Дерета дипломирани јапанолог.
Кроз ову радионицу отвориће се бројна питања, подстаћи ће се и размишљања како ради наш мозак, које су особине успешног говорника, шта је страх од јавног наступа, као и шта све утиче на самопуздање и самопоштовање.
Основни циљ тренинга је оснаживање младих за креативно и ефектно439101457_640 лично изражавање. Средњошколци ће се кроз вежбе учити савладавању технике презентацијских вештина, креативног размишљања, као и начина како могу да ојачају своје самопоуздање.
Учесници радионице ће ове технике моћи да примене не само током ова два дана, већ у било којој ситуацији у којој се од њих тражи како вербално, тако и невербално изражавање, које подразумева спремање градива за одговарање, јавни наступ, уметнички наступ, интервју за посао.
20140226_114423У оквиру радионице ће бити спроведене и симулације неких од наведених ситуација ради стицања што реалнијег и примењивијег искуства.
Радионице презентацијских вештина су део пројекта „Јасно и гласно”, који Градска општина Звездара реализује у сарадњи са Пријатељима деце Звездаре и Канцеларијом за борбу против криминала и дроге УН – иницијатива младих, као део Звездаријаде, фестивала културе младих.