ВЕШТИНЕ ПРЕЗЕНТАЦИЈЕ

CX prezentacija 3_Final-1 (1)Тренинг презентацијских вештина за средњошколце, у оквиру реализације пројекта Јасно и гласно, као део Звездаријаде – фестивала културе младих, ће се одржати 28. и 29. априла, први део, а затим 8. и 9. маја 2014. године, други део, у Зуботехничкој школи на Звездари.
Основни циљ тренинга је оснаживање младих за креативно и ефектно лично изражавање. Полазници ће кроз вежбе усвајати технике презентацијских вештина и креативног размишљања. Ученици ће ове технике моћи да примене у било којој ситуацији у којој се од њих тражи како вербално, тако и невербално изражавање: спремање градива за одговарање, јавни наступ, уметнички наступ, интервју за посао. У оквиру тренинга ће бити спроведене и симулације неких од наведених ситуација ради стицања што реалнијег и примењивијег искуства. Научено и увежбано ће им помоћи да се опуштеније и квалитетније изразе, пренесу своје идеје, али и подигну самопоуздање.
Радионице води Реља Дерета, дипломирани јапанолог и експерт у области омладинског активизма и презентацијских вештина. Реља је и инструктор аргентинског танга, а повремено ради и као speaker trainer на локалним и иностраним TEDx догађајима.
Пријављивање за наведене радионице је у току. Заинтересовани се могу пријавити младим активистима у својим школама – Радмили Додер, Антонији Радуловић, Цветину Арсеновићу, Дини Елези или Александри Стојковић или наставницима координаторима. Програм радионица се може преузети овде prezentacijske vestine plan rada